Anlaşmalı Boşanma Davasında Yargılamanın Yenilenmesi Talebi

durusmasalonuT.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24684 K. 2016/11122 T. 6.6.2016

• YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ

( Anlaşmalı Boşanmaya Dair Hükmün Ortadan Kaldırılarak Yeniden Hüküm Verilmesi İstemi – Başvurma Harcı ve Maktu Harç Alınmadan Dava Yeni Bir Esasa Kayıt Edilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/Taraf Teşkilinin de Sağlanması Gerektiği )

DAVA DİLEKÇESİNDE ARANAN KOŞULLAR

( Yargılamanın İadesi Talebi Dilekçesinde de Bulunması Gerektiği – Mahkemece de Yeni Bir Dava Gibi Yeni Esas Numarası Verilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanması Yanında Başvurma Harcı ve Maktu Harç da Alınacağı )

YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNİN NİTELİĞİ

( Yeni Bir Dava Niteliğinde Olduğu – Mahkemece Yeni Esas Numarası Verilmesi ve Taraf Teşkilinin Sağlanması Yanında Başvurma Harcı ve Maktu Harç da Alınacağı/Başvurma Harcı ve Maktu Harç Alınmadan Dava Yeni Bir Esasa Kayıt Edilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

6100/m. 375/1-ç

492/m. 10

ÖZET : Dava, yargılamanın yenilenmesi yoluyla kesinleşmiş olan anlaşmalı boşanmaya dair hükmünün ortadan kaldırılarak, yeniden hüküm verilmesi istemine ilişkindir. Yargılamanın iadesi talebi de bir davadır. Dava dilekçesinde aranan koşulların bu dilekçede de bulunması ve mahkemece de yeni bir dava gibi yeni esas numarası verilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması gerekir. Somut olayda, yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine başvurma harcı ve maktu harç alınmamış, yeni esas numarası da verilmemiştir. Başvurma harcı ve maktu harç alınmadan, dava yeni bir esasa kayıt edilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm 29.5.2015 tarihli ek karar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 6.6.2016 günü temyiz eden … geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375/1-ç maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nin 12.1.2015 tarihinde kesinleşmiş olan 2014/861 esas ve 2014/868 karar sayılı anlaşmalı boşanmaya dair hükmünün ortadan kaldırılarak, yeniden hüküm verilmesi istemine ilişkindir. Yargılamanın iadesi talebi de bir davadır. Dava dilekçesinde aranan koşulların bu dilekçede de bulunması ve mahkemece de yeni bir dava gibi yeni esas numarası verilmesi ve taraf teşkilinin sağlanması gerekir. Somut olayda, yargılamanın yenilenmesi talebi üzerine başvurma harcı ve maktu harç alınmamış, yeni esas numarası da verilmemiştir. Başvurma harcı ve maktu harç alınmadan ( Harçlar Kanunu m. 10 ), dava yeni bir esasa kayıt edilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313