Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma dilekçesi, aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde aile mahkemesine, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılır. Boşanma dilekçesi biri mahkemeye biri karşı tarafa olmak üzere en az iki nüsha olmalıdır. Boşanma dilekçesinin elle yazılmasında, fotokopi ile çoğaltılmasında sakınca yoktur, gelişen teknolojiyle artık genelde bilgisayarla yazım tercih edilmektedir.

Boşanma dilekçesi yazarken tarafların ad-soyadları, TC kimlik numaraları ve adresleri muhakkak dilekçede yer alır.

Daha sonra dilekçe konusu yazılır. Açıkça olaylar kronolojik sırasına göre anlatılır. Bu olayların nasıl ispat edileceği belirtilir. Deliller, hukuki sebepler ve cevap süresinin de yazılmasından sonra ayrı bir paragrafta mahkemeden talep edilenler yazılarak tarih atılır.

Dilekçe sahibinin ad-soyadı ile imzaladığı dilekçe tevzi bürosuna verilir, harç ve masrafları ödendikten sonra dava açılmış olur.

Yayınlayan

Av.Yasin Girgin

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013) adlı iki kitabı bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana aralıksız her hafta Hürriyet okurlarının hukuki sorularını cevaplandırdığı köşe yazılarını hurriyet.com.tr üzerinden de okuyabilirsiniz.