Velayetin Kaldırılması ve Çocuğa Vasi Atanması Davası

dede torun

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11784 K. 2016/11291 T. 8.6.2016

VELAYETİN KALDIRILMASI İSTEMİ

( Davacı Büyükbabanın Davalı Annenin Çocukları Kendisine Bırakarak Gittiği ve Velayet Görevini Yerine Getirmediğini İddia Ettiği/Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Delillerinin Toplanıp Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

BOŞANMADAN SONRA VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN ANNENİN ÇOCUKLARI BÜYÜKBABAYA BIRAKMASI

( Büyükbabanın Velayetin Kaldırılması ve Küçüklere Vasi Atanması Talebi – Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Bir Karar Verileceği )

ANNE İLE KÜÇÜKLER ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI

( Velayetin Kaldırılması – Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. Maddeleri Gereğince Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği )

VESAYET MAKAMI

( Velayetin Kaldırılması/Davacı Büyükbabanın Davalı Annenin Çocukları Kendisine Bırakarak Gittiği ve Velayet Görevini Yerine Getirmediğini İddia Ettiği – Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulacağı )

4721/m.426/2

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m.4,9

ÖZET : Dava, velayetin kaldırılması istemine ilişkindir. Davada, velayet sahibi anne ile küçükler arasında menfaat çatışması vardır. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, velayetin kaldırılması istemine ilişkindir. Davacı büyükbaba; torunları olan 1.8.2002 doğumlu,22.1.2009 doğumlu , ve 10.12.2009 doğumlu küçüklerin anne ve babalarının boşanmalarından sonra velayetlerinin davalı anneye verildiğini, oğlu olan babalarının ise boşanmadan sonra vefat ettiğini, davalı annenin çocukları kendisine bırakarak gittiğini ve velayet görevini yerine getirmediğini iddia ederek, küçüklerin velayetlerinin davalı anneden kaldırılması ile küçüklere vasi atanmasını talep etmiş, mahkemece; küçüklerin davalı annede bulunan velayetlerinin kaldırılmasına ve küçüklere vasi tayin edilmesi için ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Davada, velayet sahibi anne ile küçükler arasında menfaat çatışması vardır. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerine dair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313