Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de terk nedeniyle boşanma süreci, genel olarak hukuki prosedürlere ve mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Terk nedeniyle boşanma, bir eşin diğerini terk etmesi ve bu durumun mahkeme tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmesi durumudur.

Boşanma sürecinde genel olarak dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlar olabilir:

 1. Dava Türü ve Tarafların Anlaşması: Boşanma davası, tarafların anlaşmalı boşanma (mutabakatlı boşanma) mı, yoksa çekişmeli boşanma mı talep ettiklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların anlaşması durumunda daha hızlı tamamlanabilir.
 2. Mahkeme İş Yoğunluğu: Mahkemelerin iş yoğunluğu, boşanma davasının süresini etkileyebilir. İş yoğunluğu yüksek olan bir mahkemede dosyaların incelenmesi ve duruşma tarihlerinin belirlenmesi daha uzun sürebilir.
 3. Terk Delilleri ve Delil Toplama Süreci: Terk nedeniyle boşanma davasında terk iddiasını ispatlamak için taraflar delil toplama sürecine girebilir. Bu süreç, mahkeme tarafından kabul edilecek güvenilir delillerin toplanması açısından önemlidir.
 4. Duruşma ve Karar Süreci: Mahkeme, tarafları dinleyerek delilleri değerlendirir ve bir karar verir. Bu süreç, mahkemenin işleyişine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Her boşanma davası farklıdır ve tarafların anlaşmazlıkları, delil durumu ve mahkemenin işleyişi gibi faktörlere bağlı olarak süre değişebilir. Anlaşmalı boşanma durumunda, tarafların anlaşması ve gerekli belgeleri tamamlaması durumunda süre daha kısa olabilir. Ancak çekişmeli durumlarda süre daha uzun olabilir. Boşanma davası sürecinde bir avukattan hukuki destek almak, sürecin daha etkin ve adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Türkiye’de terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Terk nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre, terk, bir eşin diğerini bütünüyle terk etmesi ve bu terk nedeniyle diğer eşin de evlilik birliğini sürdürme imkanının kalmaması durumunu ifade eder. Terk nedeniyle boşanma davası için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Terk Edilmiş Olma Şartı: Boşanma davası açan tarafın, diğer eş tarafından terk edilmiş olması gerekmektedir. Terk, diğer eşin bütünüyle terk edilmesi anlamına gelir ve evlilik birliğinin sürdürülmesine imkanın kalmaması durumunu ifade eder.
 2. Terkin Devamlılık Arz Etmesi: Terk, belirli bir süre boyunca devam etmiş olmalıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, terk, bir yıl süreyle devam etmişse, terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir.
 3. Terk Eden Tarafın Sorumlu Olması: Terk eden tarafın bu terk nedeniyle ağır bir kusur taşıması gerekir. Yani, terk eden tarafın bu davranışı nedeniyle evlilik birliğinin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesinde büyük bir kusuru bulunmalıdır.
 4. Boşanma Davasının Açılma Şartları: Boşanma davası açılmadan önce, Medeni Kanun’da belirtilen genel boşanma nedenlerine dayalı olarak dava açma şartlarına da uyulmalıdır.

Boşanma davası sürecinde delil toplama, mahkemeye başvuru ve duruşma gibi aşamalarda profesyonel bir avukattan yardım almak önemlidir. Hukuki sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, delillerin toplanması ve mahkemeye sunulması, davaya etkin bir şekilde katılım sağlamak açısından önemlidir.

Terk Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Türkiye’de terk nedeniyle boşanma durumunda mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilen malvarlığının ve kazançların eşler arasında nasıl paylaşılacağını belirler. Mal paylaşımı genellikle Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve taraflar arasındaki anlaşmaya dayanır. İşte terk nedeniyle boşanmada mal paylaşımı hakkında genel bilgiler:

 1. Anlaşmalı Boşanma Durumunda:
  • Taraflar, boşanma sürecinde mal paylaşımında anlaşırlarsa, bu anlaşma mahkeme tarafından onaylanabilir.
  • Anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar malvarlığını kendi aralarında istedikleri gibi paylaşabilirler.
  • Taraflar arasında mal paylaşımında anlaşmazlık olmazsa, mahkeme bu konuda ayrı bir karar vermez.
 2. Çekişmeli Boşanma Durumunda:
  • Mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğunda, mahkeme bu konuda bir karar verir.
  • Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata dayanarak, tarafların ekonomik durumlarını, katkılarını ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak adil bir mal paylaşımı yapar.
 3. Türk Medeni Kanunu’na Göre Mal Paylaşımı:
  • Türk Medeni Kanunu, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımını belirler.
  • Mal paylaşımında, edinilen malların tamamının veya bir kısmının eşler arasında eşit olarak paylaşılması esas alınır.
  • Mal paylaşımında eşitlik ilkesi genel bir kuraldır, ancak belirli durumlar (örneğin, bir eşin katkısının diğerinden daha fazla olması) mahkeme tarafından değerlendirilerek eşitlikten sapma yapılabilir.
 4. Mal Rejimi ve Katkı Paylaşımı:
  • Evlilik birliği içinde mal rejimi varsa (örneğin, mal ayrılığı), bu rejime göre mal paylaşımı yapılır.
  • Katkı paylaşımı, eşlerin evlilik birliği süresince yaptıkları katkıların göz önünde bulundurularak mal paylaşımı yapılması anlamına gelir.

Her boşanma davası özel ve farklıdır, bu nedenle mal paylaşımı sürecinde tarafların hukuki durumlarına, malvarlıklarına ve mahkeme kararlarına dikkat etmeleri önemlidir. Bu konuda profesyonel bir hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Yayınlayan

Av.Yasin Girgin

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013) adlı iki kitabı bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana aralıksız her hafta Hürriyet okurlarının hukuki sorularını cevaplandırdığı köşe yazılarını hurriyet.com.tr üzerinden de okuyabilirsiniz.

Call Now Button0533 483 9313