Tüm Yazılar

Ticari Temsilci ve Ticari Temsilcilik Kavramı

İlk olarak Alman Ticaret Kanunu’nda kendisine yer bulan ticari temsilcilik kavramı buradan zamanla başta İsviçre olmak üzere diğer ülkelerin hukuk sistemlerine girmiştir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 547.maddesine göre ” ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. ” Görüldüğü üzere ticari temsilcilik, işletme sahibinin tek taraflı iradesiyle verdiği bir yetkidir.