Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayet Değişikliği İçin Ne Yapmak Gerekir?

Velayet değişikliği için adımlar, genellikle mahkemeye başvurmak ve gerekçeli bir dilekçe ile talepte bulunmaktan oluşur. Ancak bu süreç, ülkeden ülkeye ve yerel hukuki düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de velayet değişikliği için izlenen genel adımlar şunlardır:

 1. Avukat Tutma:
  • Velayet değişikliği talebinde bulunmadan önce bir aile hukuku avukatıyla görüşmek önemlidir. Velayet avukatı, süreci anlamanıza ve gerekli belgeleri hazırlamanıza yardımcı olacaktır.
 2. Dilekçe Hazırlama:
  • Avukatınızın rehberliğinde, velayet değişikliği talebinizi içeren gerekçeli bir dilekçe hazırlamanız gerekecektir. Talebinizi desteklemek için mahkemeye sunulacak delilleri toplamak da önemlidir.
 3. Mahkemeye Başvuru:
  • Hazırlanan dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekecektir. Mahkeme, başvurunuzu inceleyerek süreci başlatacaktır.
 4. Mahkeme İncelemesi:
  • Mahkeme, velayet değişikliği talebinizi değerlendirecek ve taraflar arasında anlaşmazlık varsa duruşmalar düzenleyebilir.
 5. Duruşma ve Karar:
  • Mahkeme, tarafların ifadelerini dinleyerek ve sunulan delilleri göz önünde bulundurarak bir karar verecektir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını koruma amacıyla kararını açıklayacaktır.

Velayet Hangi Durumlarda Değişir?

Velayetin değişmesi için genellikle mahkemeye başvurulması ve mahkemenin çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek bu talebi değerlendirmesi gerekmektedir. Velayetin değişmesine ilişkin durumlar, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, velayet değişikliği için aşağıdaki durumlar göz önüne alınabilir:

 1. Anlaşmalı Velayet Değişikliği:
  • Ebeveynler arasında anlaşma sağlanması durumunda, velayet değişikliği daha kolay olabilir. Tarafların karşılıklı rızası ve mahkeme onayı ile velayet düzeni değiştirilebilir.
 2. Mevcut Velayet Düzeninin İyi Çıkarlara Uymaması:
  • Eğer mevcut velayet düzeni çocuğun en iyi çıkarlarına uymuyorsa, mahkeme bu durumu değerlendirerek velayeti değiştirebilir. Örneğin, bir ebeveynin ihmali, çocuğun güvenliğini tehdit eden bir durumun ortaya çıkması gibi nedenlerle mahkeme velayet düzenini gözden geçirebilir.
 3. Ebeveynin Taşınması veya Yetersizlik Durumu:
  • Ebeveynlerden birinin coğrafi olarak uzak bir yerleşim yerine taşınması veya ebeveynin çocuğa yeterince bakım sağlayamaması gibi durumlar, velayet değişikliği taleplerine neden olabilir.
 4. Çocuğun Yaş ve Gelişim Düzeyi:
  • Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine bağlı olarak, mevcut velayet düzeninin çocuğun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı değerlendirilebilir. Özellikle ergenlik dönemine giren bir çocuğun tercihleri, mahkeme tarafından dikkate alınabilir.
 5. Ebeveynler Arasındaki İşbirliği Eksikliği:
  • Ebeveynler arasında işbirliği eksikliği, iletişim problemleri ve ortak karar alma konusundaki sorunlar, mahkemeyi velayet düzenini gözden geçirmeye yönlendirebilir.

Her durum farklıdır, bu nedenle velayet değişikliği için başvuruda bulunmadan önce bir avukatla görüşmek ve yerel yasal düzenlemeleri anlamak önemlidir.

Çocuğun Velayeti Sonradan Değişir mi?

Evet, çocuğun velayeti sonradan değişebilir. Çocuğun velayeti, mahkeme kararı ile belirlenir, ancak bu karar zaman içinde değişebilir. Velayetin değişmesi için genellikle şu durumlar göz önüne alınır:

 1. Ebeveynler Arasında Anlaşma:
  • Ebeveynler arasında anlaşma sağlanması durumunda, velayet düzeni değiştirilebilir. Ancak bu anlaşma mahkeme tarafından onaylanmalıdır.
 2. Mevcut Velayet Düzeninin İyi Çıkarlara Uymaması:
  • Çocuğun en iyi çıkarlarına uymayan mevcut velayet düzeni, mahkeme tarafından gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir.
 3. Ebeveynin Taşınması veya Yetersizlik Durumu:
  • Ebeveynlerden birinin coğrafi olarak uzak bir yerleşim yerine taşınması, çocuğun ihtiyaçlarına uygun bakım sağlayamaması gibi durumlar, velayetin değişmesine neden olabilir.
 4. Çocuğun Yaş ve Gelişim Düzeyi:
  • Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine bağlı olarak, velayet düzeni gözden geçirilebilir. Özellikle çocuğun tercihleri, mahkeme tarafından dikkate alınabilir.
 5. Ebeveynler Arasındaki İşbirliği Eksikliği:
  • Ebeveynler arasında işbirliği eksikliği, iletişim problemleri ve ortak karar alma konusundaki sorunlar, mahkemeyi velayet düzenini değiştirmeye yönlendirebilir.
 6. Ebeveynin Davranışları:
  • Ebeveynlerin suç işlemesi, çocuğa kötü muamelede bulunması veya ebeveynin çocuğun güvenliği ve refahını tehlikeye atacak bir davranış sergilemesi gibi durumlar, mahkemeyi velayet düzenini değiştirmeye yönlendirebilir.

Velayet Değişikliği Kaç Gün Sürer?

Velayet değişikliği süreci, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir ve süre konusunda genel bir kesinlik sağlamak zordur. Velayet değişikliği süreci, ülkenin hukuki sistemine, yerel mahkeme yüküne, dava dosyasının karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ve mahkemeye sunulan delillerin değerlendirilmesine bağlı olarak değişebilir.

Velayet değişikliği süreci aşağıdaki aşamalardan geçebilir:

 1. Başvuru ve Dava Açma:
  • Velayet değişikliği talebi için bir dilekçe hazırlanarak mahkemeye başvuruda bulunulmalıdır. Dava açıldığında, mahkeme süreci başlar.
 2. İlk Duruşma ve Geçici Tedbirler:
  • Mahkeme, başvuruyu inceleyerek tarafları duruşmaya çağırabilir. İlk duruşmada, geçici tedbirler alınabilir, örneğin çocuğun velayeti geçici olarak bir ebeveyne verilebilir.
 3. Uzman Görüşleri ve Değerlendirmeler:
  • Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını belirlemek amacıyla uzman görüşleri veya sosyal hizmet raporları gibi değerlendirmeleri talep edebilir.
 4. Duruşmalar ve İfade Almalar:
  • Mahkeme, tarafların ifadelerini alabilir ve duruşmalar düzenleyebilir. Tarafların anlaşması durumunda süreç daha hızlı ilerleyebilir.
 5. Mahkeme Kararı:
  • Mahkeme, tüm delilleri değerlendirdikten sonra bir karar verecektir. Karar, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek ve yerel yasal düzenlemelere uygun olarak verilir.

Velayet değişikliği sürecinin tamamı, başvurunun yapıldığı yer ve durumun karmaşıklığına bağlı olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Ancak, mahkemenin çocuğun en iyi çıkarlarına yönelik bir çözüm bulma amacıyla çalıştığını belirtmek önemlidir.

Yayınlayan

Av.Yasin Girgin

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013) adlı iki kitabı bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana aralıksız her hafta Hürriyet okurlarının hukuki sorularını cevaplandırdığı köşe yazılarını hurriyet.com.tr üzerinden de okuyabilirsiniz.

Call Now Button0533 483 9313