Yabancı Uyruklu Vatandaşların Türkiye’de Boşanma Davası

bayrak

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/7438 K. 2016/11110. 6.6.2016

• BOŞANMA DAVASI

( Boşanma ve Ayrılık Sebepleri ve Hükümlerinin Eşlerin Müşterek Milli Hukukuna Tabi Olduğu – Tarafların Dava Tarihi İtibariyle Alman Vatandaşı Olup Uyuşmazlığın Çözümünde Alman Hukukunun Uygulanacağı )

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA VE AYRILIK

( Boşanma ve Ayrılık Sebepleri ve Hükümlerinin Eşlerin Müşterek Milli Hukukuna Tabi Olduğu – Tarafların Dava Tarihi İtibariyle Alman Vatandaşı Olup Uyuşmazlığın Çözümünde Alman Hukukunun Uygulanması Gerektiği )

ALMAN VATANDAŞI OLAN TARAFLARIN BOŞANMA İSTEMİ

( Alman Medeni Kanununun Türkçeye Çevirisinden Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebine Dayalı Boşanma Sebebine Denk Geldiğinin Anlaşıldığı – Alman Medeni Kanununun 1565. Md.sine Dayalı Olarak Delillerin Değerlendirilerek Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

5718/m. 14

4721/m. 166

6100/m. 33

ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.

Türk Milletlerarası Özel Hukukuna göre, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Taraflar dava tarihi itibariyle Alman vatandaşı olup, uyuşmazlığın çözümünde Alman hukukunun uygulanmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime aittir. Her iki tarafın davasının da evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya dair olduğu anlaşılmaktadır. Alman Medeni Kanununun Türkçeye çevirisinden 1565. maddenin Türk Medeni Kanunundaki 166/1. maddesindeki evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma sebebine denk geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Alman Medeni Kanununun 1565. maddesine dayalı olarak delillerin değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından; tedbir nafakası yönünden, davalı-davacı kadın tarafından ise; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, uygulanan madde, yoksulluk nafakasının reddi ve tedbir nafakasının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Milletlerarası Özel Hukukuna göre, boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir ( 5718 s. MÖHUK m. 14/1 ). Taraflar dava tarihi itibariyle Alman vatandaşı olup, uyuşmazlığın çözümünde Alman hukukunun uygulanmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime aittir ( HMK m. 33 ). Her iki tarafın davasının da Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayalı evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya dair olduğu anlaşılmaktadır. Dosya içinde bulunan Alman Medeni Kanununun Türkçeye çevirisinden 1565. maddenin Türk Medeni Kanunundaki 166/1. maddesindeki evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma sebebine denk geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Alman Medeni Kanununun 1565. maddesine dayalı olarak delillerin değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Call Now Button0533 483 9313