Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde aynen şöyle düzenlenmiştir:

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk nafakası, ahlaki ve sosyal bir düşünceyi temel alır. Evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da devam etmesini amaç edinir.

Türk Medeni Kanun’un bu maddesi, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eski eşi koruma amacına yöneliktir. Yoksulluk nafakası bu haliyle bir ceza yahut tazminat niteliğini taşımaz. Bu yönü nedeniyle yoksulluk nafakası yükümlenecek olan tarafın kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Maddede açıkça, kusursuz eşin dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulabileceği öngörülmüştür.

a. Yoksulluk Nafakasının Şartları

– Taraflardan birinin yoksulluk nafakası talebinde bulunması, hakimin nafakaya hükmedebilmesi için önde gelen şarttır. Hakim, önüne gelen dosyada yoksulluk nafakası talebi olmaksızın nafakaya hükmedemez.

– Önceki kanun, nafaka talebinde bulunan eşin kusursuz olması şartını arıyordu. Ancak 4.5.1988 tarihli 3444 sayılı kanunla bu hüküm değiştirilmiş ve yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerektiği kabul edilmiştir. 2002 yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’da da bu değişiklik aynı şekilde korunmuştur. Son duruma göre, eşit kusurlu eşe de yoksulluk nafakası bağlanabilmektedir.

b. Yoksulluk nafakasının miktarı nasıl belirlenir?

Nafaka isteyen tarafın, boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşı karşıya olması gerekir. Nafaka isteminde bulunan taraf, yeterli gelirinin olmaması halinde yoksulluk nafakası talep edebilir.

– Nafaka, diğer tarafın mali gücüyle orantılı olarak takdir edilmelidir. Ödenecek yoksulluk nafakası, talepte bulunan tarafın yoksulluğa düşmesini önleyecek ve normal şartlarda onun geçimine yetecek miktarda olmalıdır.

c. Yoksulluk Nafakasının Süresi:

Önceki Medeni Kanun’a göre nafaka ancak 1 yıl için hükmedilebiliyordu. Ancak 3444 sayılı Kanun’la bu süre sınırı kaldırılmıştır. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, süresiz olarak nafaka isteyebilmektedir.

Yoksulluk nafakası, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olur. Boşanma davası ile birlikte istenmemiş yoksulluk nafakası, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

d. Nafaka Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Medeni Kanun’a göre, boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında veya nafakanın artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin davalarda yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi olarak kabul edilmiştir. Bu yetki kuralı, zayıfları koruma amacıyla getirilmiştir.

e. Yoksulluk nafakasının sona erme nedenleri nelerdir?

Medeni Kanun’un 176. maddesine göre:

“İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.”

Call Now Button0533 483 9313