Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin karşılıklı olarak anlaşarak ve mahkeme kararıyla evliliklerini sonlandırmaları anlamına gelir. Türkiye’de anlaşmalı boşanma için bazı şartlar bulunmaktadır. Ancak, bu şartlar zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel yasal düzenlemelere göz atmak önemlidir. 2024 itibariyle genel şartlar şunlar olabilir:

 1. Evlenme Süresi: Türk Medeni Kanunu’na göre, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.
 2. Anlaşma Zorunluluğu: Tarafların, boşanma konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu anlaşma, mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konuları içerebilir.
 3. Çocukların Durumu: Eğer çiftin çocukları varsa, çocukların velayeti konusunda da anlaşmaya varılmalıdır. Çocukların en iyi çıkarları gözetilmelidir.
 4. Mal Rejimi: Mal rejimi, çiftlerin malvarlıklarının nasıl paylaşılacağını belirler. Mal rejimi konusunda da anlaşmaya varılmalıdır.
 5. Boşanma Protokolü: Anlaşmalı boşanma durumunda, tarafların mahkemeye sunacakları bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokol, anlaşılan tüm konuları içermelidir.
 6. Ortak Çocuklar Var İse: Eğer çiftin ortak çocukları varsa, çocukların geleceği, velayet düzenlemeleri ve nafaka gibi konular önemlidir. Bu konularda mahkemeye sunulan planların çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmesi beklenir.
 7. Mahkeme Onayı: Hazırlanan anlaşma protokolü, mahkeme tarafından incelenir ve onaylanırsa boşanma gerçekleşir.

Her boşanma davası özeldir ve bu şartlar duruma göre değişebilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. Ayrıca, güncel yasal düzenlemelere ve yerel mahkeme uygulamalarına dikkat etmek de önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma sürecinde gerekli evraklar, Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak aşağıda sıralanan belgeler çiftler tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulur:

 1. Boşanma Dilekçesi: Boşanma süreci, mahkemeye sunulan bir dilekçe ile başlar. Dilekçe, tarafların isimleri, adresleri, evlilik tarihi gibi temel bilgileri içermelidir. Ayrıca çiftin boşanma taleplerini ve anlaşmış oldukları konuları detaylı bir şekilde açıklamaları gerekir.
 2. Boşanma Protokolü: Taraflar arasında yapılan anlaşmanın detaylarını içeren bir protokol hazırlanmalıdır. Bu protokolde mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konular yer almalıdır. Tarafların imzalarını içeren bu belge mahkemeye sunulur.
 3. Evlenme Cüzdanı: Evlenme cüzdanı, evliliğin kanıtıdır. Boşanma işlemleri için bu belgenin mahkemeye sunulması gerekebilir.
 4. Kimlik Fotokopileri: Her iki tarafın da nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopileri mahkemeye sunulmalıdır.
 5. Duruşma Talep Dilekçesi (Opsiyonel): Bazı mahkemeler, taraflardan boşanma davasında duruşma talep etmelerini isteyebilir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde duruşma talep edilmesi zorunlu değildir.
 6. Çocuklar İçin Velayet Anlaşması: Eğer çiftin ortak çocukları varsa, çocukların velayeti ve bakımı ile ilgili detaylı bir anlaşma yapılmalıdır. Bu anlaşma mahkemeye sunulur.
 7. Gelir Belgesi (Opsiyonel): Nafaka konusunda bir anlaşma varsa, taraflar gelir durumlarını belgeleyen evraklar sunabilirler.

Belirtilen belgeler genel bir çerçevedir ve mahkeme veya avukat taleplerine göre değişebilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde bir avukattan profesyonel destek almak, gerekli evrakların tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Kadın Hakları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma durumunda kadın hakları, genel olarak Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Bu haklar şu şekilde özetlenebilir:

 1. Nafaka Hakkı: Kadın, boşanma sonrasında maddi durumu düşükse ve kendi geçimini sağlamakta zorlanıyorsa, mahkeme tarafından eşinden nafaka talep edebilir. Nafaka, belirli bir süre veya süresiz olarak kararlaştırılabilir.
 2. Velayet Hakkı: Eğer çiftin ortak çocukları varsa, kadın velayet hakkını talep edebilir. Velayet, çocuğun güvenliği ve çıkarları gözetilerek mahkeme tarafından kararlaştırılır. Velayetin annede olması genellikle çocuğun yaşına göre değerlendirilir.
 3. Mal Paylaşımı: Anlaşmalı boşanmada, mal paylaşımı tarafların anlaşmasına bağlıdır. Ancak eğer taraflar arasında anlaşmazlık olursa, mahkeme mal paylaşımını belirleyebilir. Türk Medeni Kanunu, mal paylaşımında eşitlik ilkesini esas alsa da, belirli durumlarda eşlerin ekonomik durumu ve katkıları gözetilerek farklı bir paylaşım yapılabilir.
 4. Maddi Güvence: Boşanma sonrasında kadının maddi güvencesini sağlamak adına mal rejimi, nafaka ve diğer finansal düzenlemeler üzerinde durulabilir. Bu, kadının boşanma sonrasında ekonomik olarak güvende olmasını sağlamayı amaçlar.
 5. Kendi İsmiyle Mülkiyet Hakkı: Kadın, boşanma sonrasında kendi ismi üzerine kayıtlı mülkiyet haklarına sahip olabilir. Bu, ev veya diğer mal varlıkları için geçerli olabilir.
 6. Mahkeme Hakları: Kadın, mahkemeye başvurarak haklarını savunma ve talep etme hakkına sahiptir. Hukuki süreçte bir avukatla çalışarak adaleti talep edebilir.

Her boşanma davası özeldir ve bireysel duruma göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde bir avukatla çalışmak, kadının haklarını tam olarak anlamasına ve savunmasına yardımcı olabilir.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Tek celsede boşanma, çiftlerin anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alarak, gerekli evrakları hazırlayıp mahkemeye sunmaları ve mahkeme tarafından bu taleplerin kabul edilmesiyle gerçekleşen bir boşanma sürecidir. İşte tek celsede boşanmak için adım adım izlenmesi gereken süreç:

 1. Anlaşmalı Boşanma Kararı Alın: Çiftler arasında boşanma kararı alınmalı ve her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşmış olması gerekmektedir. Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşma sağlanmalıdır.
 2. Hukuki Destek Alın: Boşanma süreci karmaşık olabilir ve hukuki detaylar önemlidir. Bu nedenle bir avukattan hukuki destek almak faydalı olacaktır. Avukat, gerekli evrakları düzenlemenize yardımcı olabilir ve süreci doğru şekilde yönetebilir.
 3. Gerekli Belgeleri Hazırlayın:
  • Boşanma dilekçesi: Boşanma talebinizi içeren bir dilekçe hazırlanmalıdır.
  • Boşanma protokolü: Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşmayı içeren bir belge.
  • Kimlik fotokopileri: Tarafların nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopileri.
  • Evlenme cüzdanı: Evliliğinizi kanıtlayan belge.
 4. Mahkemeye Başvurun: Hazırlanan belgelerle birlikte yerel Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Başvuruyu çiftler birlikte veya bir avukat aracılığıyla yapabilirler.
 5. Mahkeme Duruşmasına Katılın (Opsiyonel): Bazı durumlarda mahkeme duruşması istenebilir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde duruşma talep edilmesi zorunlu değildir. Tarafların duruşma talep etmemesi durumunda mahkeme, yazılı beyanlar ve belgeler üzerinden karar verebilir.
 6. Mahkeme Kararı: Mahkeme, başvuruyu inceledikten sonra uygun bulursa boşanma kararını verir.

Tek celsede boşanma süreci, mahkemenin iş yoğunluğuna ve belgelerin eksiksiz ve düzenli olmasına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın rehberliğiyle süreci yönetmek ve gerekli evrakları düzenlemek önemlidir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Avukatsız anlaşmalı boşanma süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu süre genellikle hukuki süreçlerin işleyişine, mahkemenin yoğunluğuna ve tarafların sunduğu belgelerin durumuna bağlıdır. Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma süreci, diğer boşanma türlerine göre daha hızlı tamamlanabilir.

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve birlikte mahkemeye başvurdukları bir süreç olduğu için çoğu zaman daha kısa sürer. Tarafların gerekli belgeleri düzenli bir şekilde hazırlamış olmaları, anlaşma protokolünü eksiksiz bir şekilde sunmaları ve mahkemenin belgeleri hızlı bir şekilde değerlendirmesi durumunda, bu süre daha da kısalabilir.

Her ne kadar genel bir süre vermek zor olsa da, anlaşmalı boşanma süreci, başvurunun yapıldığı yerdeki mahkeme yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilir. Özellikle çiftin evlilik birliğindeki meselelere dair tam bir anlaşma içinde olması ve mahkemeye sunulan belgelerin eksiksiz ve düzenli olması süreci hızlandırabilir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, her durumun farklı olmasıdır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma süreciyle ilgili kesin bir süre tahmin etmek zor olabilir ve bu süreçte bir hukuk profesyonelinin rehberliği genellikle işleri daha da kolaylaştırabilir.

Call Now Button0533 483 9313